ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε εποχή του χρόνου, εντός του σχολικού έτους.
  2. Η εγγραφή αφορά σε νέους μαθητές και γίνεται ΜΟΝΟΝ μια φορά.
  3. Το κόστος της εγγραφής ορίζεται στα 10,00 ευρώ
  4. Στο δελτίο της εγγραφής η γραμματεία, σας ζητά κάποια στοιχεία επικοινωνίας.
  5. Τα στοιχεία επικοινωνίας τα διατηρεί αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ η γραμματεία.