ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DEMO-ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ηχογράφησε το DEMO σου

Κοντά μας έχετε την δυνατότητα να ηχογραφήσετε την φωνή σας ερμηνεύοντας το αγαπημένο σας τραγούδι . Για τους μαθητές φωνητικής τα demo, είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να διαπιστώσετε την πρόοδο σας και να έχετε στη διάθεση σας τις ερμηνείες σας, σε μορφή mp3.

H αποτύπωση της φωνής σας , πλάι στους καθηγητές μουσικής τεχνολογίας της Ακαδημίας μας , είναι η σημαντικότερη μέθοδος της φωνητικής τέχνης.